Hjemme

Hvem er vi ?


Velkommen til hjemmesiden vår!

Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. Laget har som formål å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie og verne om lokale kulturminner. Bli med i arbeidet for å bevare kulturminner og å formidle lokalhistorie til våre sambygdinger og andre interesserte!


Virksomheten organiseres gjennom et styre og tre arbeidsgrupper:

Fotogruppa arbeider med innsamling og registrering av gamle fotografier.

Kulturminnegruppa har ansvar for bevaring og merking av faste kulturminner.

Museumsgruppa har som oppgave å ivareta og utvikle Jakobsli Museum.


Vi ønsker deg velkommen som medlem!


Medlem blir du ved å betale medlemskontingent, kr. 200,- for enkeltmedlem, eller 250,- for familier.

Du vil få Årboka for historielagene i Malvik inkludert. Utlevering av den skjer på COOP Extra i Hommelvik i desember. Dato blir annonsert i «Bladet». For et portotillegg på kr 35,- kan du få den tilsendt.

 
 
 
 

Du kan støtte Historielaget Hommelviks Venner (HHV) gjennom GRASROTandelen, uten at det koster deg noe ekstra. Oppgi HHV eller vårt org, nr. 989 753 320 neste gang dere spiller lotto eller tipper. Dere vil da automatisk støtte oss hver gang dere leverer inn en kupong. Støtten kan avsluttes når dere vil. Les mer om GRASROTandelen hos Norsk Tipping her.

Hjelp oss og vi hjelper deg.


Har du et gammelt bilde fra hommelvik eller omegn. Kan være et hus som er borte av naturlige årsaker eller et landskap i utvikling.

Eller har du noe å tilføye til et bilde eller en historie.

Vi disponerer mange bilder og historier i våre arkiver rundt Hommelvik sin utvikling av bygda.

Landskap.industri og folk i fred og krigstid.

Web master Kåre Sandmark.  (under utarbeidelse)