Tillitsvalgte 2017

Leder Olav Fossen
Kasserer Roger Nilsson
Sekretær Toralv Spets
Styremedlem Kari Kristiansen
IKT og media Jahn Harry Kristiansen
Leder
museumsgruppa
Kari Hoff
Leder
kulturminnegruppa
Harald Kringhaug
Leder
fotogruppa
Odd Rune Wang
Museumsgruppa Kari Hoff (leder)
Einar Lier
Arne Thorshaug
Jon Drøyli
Geir Widerøe
Jorunn Bakke
Bjarne Blokkum
Fotogruppa Odd Rune Wang
Eirik Haugen
Roger Snustad
Inga Werenskjold
Kristian N. Nevermo
Anne Berit Moen
Torgeir Sneisen
Bjørn Kristian Brandslet
Gorm Wedø
Kulturminnegruppa Harald Kringhaug (leder)
Roger Snustad
Toralv Spets
Jan Arne Malvik
Skolekontakter  
Hommelvik
skole
Liv Aksnes
Hommelvik
ungdomsskole
Karl Chr. Haugen
Malvik
videregående skole
Aage Moan
   
Årbokkomiteen Iver Storvik
Liv Aksnes
Valgkomite 2017 Per Arne Pettersen (leder)
Rigmor Blokkum
Bente Olufsen
Revisorer Sverre Jensen
Johan Fjeseth