Velkommen til hjemmesiden vår!

Historielaget Hommelviks Venner ble stiftet 27. november 1980. Laget har som formål å vekke interesse og skape forståelse for bygdas historie og verne om lokale kulturminner. Bli med i arbeidet for å bevare kulturminner og å formidle lokalhistorie til våre sambygdinger og andre interesserte!

Virksomheten organiseres gjennom et styre og tre arbeidsgrupper:
Fotogruppa arbeider med innsamling og registrering av gamle fotografier.
Kulturminnegruppa har ansvar for bevaring og merking av faste kulturminner.
Museumsgruppa har som oppgave å ivareta og utvikle Jakobsli Museum.

Vi ønsker deg velkommen som medlem!

Medlem blir du ved å betale medlemskontingent, kr. 200,- for enkeltmedlem, eller 250,- for familier, til bankontonr.: 4218.46.10668 (Sriv navn på betalingen så vi vet hvem som vil bli medlem). Du vil få Årboka for historielagene i Malvik inkludert. Utlevering av den skjer på COOP Extra i Hommelvik i desember. Dato blir annonsert i «Bladet». For et portotillegg på kr 35,- kan du få den tilsendt.

Du kan støtte Historielaget Hommelviks Venner (HHV) gjennom GRASROTandelen, uten at det koster deg noe ekstra. Oppgi HHV eller vårt org, nr. 989 753 320 neste gang dere spiller lotto eller tipper. Dere vil da automatisk støtte oss hver gang dere leverer inn en kupong. Støtten kan avsluttes når dere vil. Les mer om GRASROTandelen hos Norsk Tipping her.


Jakobsli museum i Selbuveien 9


Sidene sist oppdatert: 28. september 2017