Fotoarbeid

Fotogruppa

 

Fotogruppas arbeid omfatter hovedsakelig tre aktiviteter: å utvikle lagets fotoarkiv av gamle bilder fra Hommelvik og omegn, presentere bildene gjennom utstillinger og hvert år gi ut en bygdekalender.

 

 

Ideen om å etablere et fotoarkiv i HHV ble lagt fram på lagets første årsmøte i 1981, på bakgrunn av at en allerede hadde tilgang på en stor mengde gamle bilder fra stedet. Det ble straks inngått et samarbeid med Trøndelag Folkemuseum, som var svært interessert i å få arbeide med denne bildesamlingen.

 

Samarbeidet med Trøndelag Folkemuseum eksisterer fortsatt, der fotogruppas oppgave består i å samle inn bilder og innhente opplysninger som føres inn på spesielle registreringsskjema. En er særlig interessert i å skaffe informasjon om bildenes ”hva, hvem, hvor og når”. På grunnlag av skjemaene utarbeider Trøndelag Folkemuseum såkalte fotokort for hvert bilde. HHV mottar kopi av fotokortene med bilder/maskinskrevne tekster som plasseres i lagets eget system av temapermer. En stor del av bildene og arkivkortene er også skannet, og på sikt vil en sannsynligvis bygge opp et digitalt fotoarkiv.

 

Fotogruppa presenterer bildene i arkivet blant annet gjennom utstillinger på Jakobsli museum. Det kan være enkeltbilder knyttet til permanente utstillinger eller temautstillinger som gruppa setter opp. I forbindelse med Den europeiske kulturminnedagen hvert år i september, utarbeides det gjerne en fotoutstilling med utgangspunkt i årets tema. I 2009 bidro for eksempel gruppa med utstillingen ”Vatn i arbeid og fritid”. Bildene ble presentert på plansjer i uthuset på Jakobsli. Motivene omfattet blant annet fiske, tømmerfløting, badeliv og svømme- og skøyteidrett.

 

Fotogruppa har siden 1993 gitt ut en bygdekalender som selges i november/desember i et antall av 600 – 700. Det legges vekt på å vise et allsidig utvalg av motiv. En bestreber seg på å vise bilder fra forskjellige tidsepoker, årstider og ulike sider av folks dagligliv: arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Kalenderen har også to faste innslag - ”For 25 år siden” og et klasse- eller konfirmasjonsbilde av årets 50-åringer. Salget av Bygdekalenderen har i mange år vært HHVs viktigste inntektskilde.

 

Historielagets fotoarkiv er etter hvert blitt godt kjent i lokalsamfunnet, noe som har ført til at fotogruppa får flere og flere henvendelser fra offentlige etater, organisasjoner og privatpersoner vedrørende opplysninger om og utlån av bilder. Mange av bildene er brukt i Malvik bygdebok og i bildeboka Malvik kommune – 100 år. Fotografier fra lagets arkiv pryder vegger på Motrøtunet og fins i lesekroken ved Malvik sykehjem. Malvik videregående skole har en permanent ”utstilling” av gamle idrettshelter fra Hommelvik i et av sine klasserom. De aller fleste bildene i fotoutstillingen ved Nygaardsvoldmuseet er også hentet fra HHVs arkiv.

 

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org